Monday, November 12, 2012

Full Frontal 2012


Except for Google I/O, I never go to large or corporate conferences anymore. Since years back, I have by pure luck (or by being interested in the right things) found this complete gems, like the JSConfs in different reincarnations and regions, but closely snug together with them in my heart is the Sharp family's Full Frontal in Brighton.

I was lucky enough to attend the very first one in 2009, just weeks after attending the first European JSConf in Berlin, being completely floored by Jake Archibald's deadpan, on-the-spot humor and Simon Willison's last talk who he had completely rewritten after seeing (as I did) Ryan Dahl present node.js for the first time at the previously mentioned JSConf. The energy and the passion of these guys completely floored me and I later found myself talking about them and the conf very often and for way too long.

The boring terms for the magic sauce of Full Frontal is probably 'meticulously curated', but I really think that's what it is. It's a one-day, one-track conference with just the best of everything. I don't like all talks at all times, but most, I do, and not a little.

I could go on about great moments from other years, but will instead just applaud this year's choices like Chris Wilson (above) who talked about his days creating the Mosaic browser and working on most versions of IE at Microsoft before joining Google two years ago. It was history. My own, incidentally, remembering downloading NCSA Mosaic from a local university FTP site and all things that have happened since.But the speakers are one thing and the context and environment is another.  The event always takes place at the Duke of Yorks' picture house, and old cinema in the middle of Brighton. For me it's very much a Groundhog day experience, but in a nice way. The weather is always coldish but not like it would be in Sweden, there's always a war memorial celebration about and I always stay at the same hotel.

Also, my friends are there, new and old. There's lots of drinking (well, I am drinking anyway :) and gapping about important things (programming and SF&F). It's a very, very welcoming atmosphere (again very much like the JSConfs) with warm quirks like the sponsor Dharmafly who set up a rack with small potted plants to take home.

I was nearly unable to go this year since I've done so much flying to promote the Escape from /dev/null programming competition (it sounds slightly meaningless at the surface but is really cool when you know more - hence the need to fly about) and I'd like to thank my wife for letting me fly *again* to goof off at a wonderful conference with my pals. I love you.

Cheers,
PS

Thursday, June 7, 2012

Konsulttimpriser i Stockholm (SWE)

[ This post is in Swedish, so if you for some reason are interested in theories and statistics about what programmer consultants in Stockholm, Sweden gets paid, Google Translate is your friend. Normal service will continue shortly. ]

Uppdatering:

@raiha skrev en mycket bra artikel för en månad sedan som också ger exempel på konsultpriser både för designers och programmerare: http://raiha.me/2012/05/freelancing-rates-in-stockholm-are-you-high-or-low/

@matshenricson Har också skrivit en relaterad, bra artikel runt timpriser (bl.a.) redan 2010; http://blog.crisp.se/2010/10/20/matshenricson/konsultmarknaden_behver_inte_vara_en_market_for_lemonsVad är ett korrekt timpris?

Förra veckan hade jag ett par olika mailkonversationer som direkt eller indirekt handlade om hur mycket det är rimligt att en konsult får i timmen för olika programmeringsuppdrag.

Det ena gällde en bekant med mycket god meritlista som hade tagit ett uppdrag hos ett välkänt svenskt internet-företag för i mitt tycke ganska lågt timpris (700:-)

Det andra gällde mig själv, då jag fick erbjudande om att göra ett kortare uppdrag innan sommaren åt ett företag där mina experkunskaper låg i fokus (OO JavaScript, HTML5 Canvas, mm) och mitt lägsta timpris (1000:-) visade sig vara på tok för högt. Noteras bör att jag har gått på detta i över ett år heltid och tar (och får betalt :) upp till 1400:-/tim för kortare uppdrag.

Jag har länge haft en känsla av att avsaknaden av transparens i prissättningen gör det möjligt för olika dunkla vrår att bildas, men det kunde ju lika gärna vara jag som bara råkar ha haft en otrolig tur.

Tiden ur led.

Rent objektivt sett har det aldrig varit svårare för företag att hitta rätt IT-kompetens, samtidigt som nästinpå samtliga företag blir mer och mer beroende av IT och sina system för att konkurera och i många fall finnas till överhuvudtaget.

Reflekteras detta i konsulttimprisens utveckling de senaste tio åren? Nej, inte vad det verkar med dessa få mätpunkter.

Jag inåg att det som behövdes var mer data, och gick raskt ut till alla mina kanaler och bad alla och envar att fylla i en snabb enkät jag hade skapar för ändamålet.

Enkäten var anonym och informationen menad att göras fritt tillgänglig. Google Docs dokumentet som tog emot all data kan nås och laddas ner här.

Allmänt om data.

Jag gjorde frågorna ganska snabbt och skulle så här i efterhand tagit mig mer tid att tänka över fälten. T.ex. finns det inget sätt att ange hur kvalifierad man själv är som konsult. Det är dessutom fritext i fältet som bekriver updpragets längd, vilket leder till en del handarbete vid jämförelser.

Det finns också en del outliers, som det heter på svengelska, bl.a. kodnamn "ereså" som glatt skriver in 200:- som timpris, vilket antingen måste anses som en anställd som med låg lön som konverterar denna lön till timmar, eller någon inköpare som försöker lägga in knasdata för att vikta till sin fördel.

Det finns också åt andra håller en "Tt" som utger sig för att kamma hem 1800:-/tim för ett SQL uppdrag. Jag har träffat en person som har tagit (och blivit betalad) 1800:-/tim en gång, men dom växer inte på träd, så risken är att även den mätpunkten är lite tossig. [Uppdatering: Morten Nielsen har bekräftat att TT både finns och faktiskt tjänar så mycket!]

Det var bara 129 personer som deltog i undersökningen den här gången (vara två är rekryterare som har mailat in exempel på för dom höga timpriser, som jag har lagt till längst ned), och jag vet inte hur pass statisktiskt signifikant mängden data är, men jag tycker en sak känns ganska klar;

Översiktlig analys.

Det finns ett A-lag och ett B-lag.  En stor grupp av konsulter harvar runt på 700-850, medan en annan grupp konsistent ligger över tusenlappen. Jag tror att uppdelningen i lag har mindre att göra med kompetensen hos konsulterna än hos inköparna.  D.v.s de företag som känner till sina behov mer exakt vet också vad det är värt. Linjearbete skall man inte köpa in konsulter till.

Sedan finns det de som antingen är gravt inkompetenta och/eller grundlurade som halkat under 700, vilket jag ser om en slags minimigräns om du skall ha konsultverksamhet överhuvudtaget.
Anlednignen till den mer eller mindre fixa gränsen är att det är punkten där det blir möjligt att båda ge en schysst lön, spara pension och lägga undan lite pengar till investeringar.

Under den ungefärliga punkten blir detta svårt och över den blir det plötsligt möjligt - lite grand som ångpunkten för vatten. Det blir en fasförändring.

För de inköpande företagen, däremot finns det ingen ångpunkt. Det är bara en linjär ökning eller minskning av konstnaderna, och det är därför debatten är såpass viktig.

Det innebär inte att jag tycker att 700:-/tim är en bra lön för alla konsulter, det innebär att jag tycker att det är en rimlig abslut minigräns ut till konsult. Där är ankaret. Frågan är sedan i nuvarande marknad inte hur lite en konsult kan ta betalt för att få jobbet utan hur mycket företaget är berett att betala konsulten för att anlita honom/henne.

Båda parter verkar tro att de tjäner på att underhålla och prata tyst om siffror, men i själva fallet är det precis tvärtom. Ju mer hemlikghetsmakeri, ju mer kan enskilda företag pressa folk eller företag utan kontaktnät alldeles galet.

Jaha, men vad sa siffrorna då?


Medelvärdet, rakt av på timpris för alla angivna siffror blev 860:-/tim, vilket faktiskt vekar avspegla rätt väl ett normalpris i B-ligan.

Annars är medelvärdet per kundtyp följande;


B2B         kr 817.30
Bank kr 875.68
Handel & Försäljning kr 827.00
Industri kr 925.41
Offentlig Verksamhet kr 849.00
Onlinetjänst mot konsumenter kr 836.46
Spel kr     kr 805.00
Annat kr 884.46

Din tur

Ta gärna siffrorna och gräv fram mer data, och kommentera gärna nedan i största allmänhet.

Mvh,
PS

Sunday, April 15, 2012

Escape from /dev/null

Everything began around summer last year, where I got the nth request from a company if I knew a good programmer who they could hire.

I generally think that everyone should start their own companies, to get as much control over their lives and income as possible, but what have become more clear over time is that most people prefer the illusory safety of an employment over the guaranteed ambiguity of self-reliance.

Even so, I wasn't really comfortable just handing over people or acquaintances to companies I sometimes knew very little about.

Getting paid almost made things worse, and I realized I had a problem with the employment process itself (not getting paid as such:).

How about instead of getting contacted by a person guaranteed not to be a programmer and who happily confuse Java and JavaScript, desperately trying to get you to come to an interview, one could create a meeting-place where the actual programmers of a sponsoring company meet and interact with other developers whom they might or might not be interested in hiring now, or in the future?

The idea of the Escape from /dev/null was born. Yes, the name is cheesy, no it has little or nothing to do with anything at all. I like it anyway :)

I wanted to create a game, where teams of players met in a ballroom where they got small programming challenges which got increasingly harder over time.

Each cleared challenge let them move one step ahead on a public game-board, projected on a screen.
The benefits for a sponsoring company are obvious;
  • The competition would be interesting and fun enough in itself, being an actual programmers competition where one win prizes and not a recruitment event.
  • Instead of letting a programmer (who have lots of other stuff on his or her plate) spending time on a first phone-screen, writing up the results of that and then get three or four programmers to dedicate another half-day each for on-site interviewing under what I would call 'hostile' condition, they dedicate one whole day to interact with other programmers under playful conditions which still show the extent of their skills.
  • The marketing emphasize the recurring event, not the sponsor, in the same way that a recurring conference does, thus reaching out to developers who would not at first consider the sponsoring company as an employer but which after getting to know and work with the programmers of the sponsor during a whole day might think otherwise afterwards.

Unlike a Hackathon, competitive or otherwise, the process of a /dev/null event is as follows:

Each team (this time we had two-person teams consisting of one front-end and one back-end person) has a similar starting point on a tactical map.

The map represents a 'node' in the AI system of an alien artifact which has captured the spaceship where the attendees reside as crew.

However, they are all trained system countermeasures specialists and know how to hack alien software.  Lucky for them, eh? The only way forward is to reach the central node before the attack drones outside manages to breach the hull, by fooling the AI using ancient programming techniques known as 'JavaScript' and 'Python'.

When the team chose their target node, they get a programming challenge. When they are done with the challenge they interact with the judges, who either send them back again or accepts their solution. They are then moved forward to their designated node and are free to choose a new destination.

Certain nodes also contain artifacts, which can bestow powers onto the team or just prizes. This team all artifacts was prizes but I have some ideas in that area for future events.

Since my co-organizer/Main sponsor this time was Spotify, we had a musically themed set of prizes.

The only thing we gave away at the start was that the team that managed to reach the final node first would get one SONOS Play 3 music system each. SONOS was also a sponsor of the competition (along with Brooklyn Lager).

The other prizes were kept secret until a team managed to win them, but ranged from concert tickets, custom-made Spotify headphones to decal and goodies Spotify bags.

I had great luck in getting my friend Robert Hancock, Pythonista extraordinaire to both create the Python-specific challenges for the event, bot also actually come to Stockholm and speak at the beginning of the event!

Always entertaining, full of stories and good humor, Bob did an excellent shortened version of his recent PyCon talk "Optimizing Performance with parallelism and Concurrency", which I felt really bad for giving such time-constraints.

Even for a non-Python programmer, it contained not only nuggets but heaps of gold, with lots of computer and systems history thrown in for good measures. Good times!

I had an audacious idea to provide each attendee and team member with his or her own version of the game-board and interface instead of just moving around the pieces, showing off my dojox.gfx animation skills in the process.

Since I had been late in finishing that part of the system, the fairly complex workflow needed do ask for a challenge, receive a unique (not the same one again, natch!:) challenge, send back a response, send it to one of the judges, wait for approval and finally get a success and automatic move to next node.. only almost worked.

After trying it for a couple of hours, we decided to go with the original plan and just print the challenges, which in the end led to much more interaction between attendees and judges. Everyone could still log on to the system and get team movement, map changes, et.c. in beautiful websocket realtime, but the workflow needs some rehauling.

Probably I'll set up a free online version of the system for smoke-testing when I have rewritten that part of the back-end.
All-in-all everyone was very elated and had a great time. I think that my plan with small, specific programming challenges that could be done on 15-60 minutes was indeed a good one, and let to a good flow and friendly competition between teams.

The Spotify judges were very professional and managed to adapt to changing game conditions without dropping a beat.

Having Rikard, André and Jonas from Spotify there as HR groovemasters helped a lot, playlisting the venue (Debaser Medis) to a good programming mood as well as making sure everything moved smoothly. Big thanks!!

The next planned /dev/null will happen in Amsterdam in the September/October timeframe, sponsor secret for the time being :)

Would you or your company want to be a sponsor for an Escape for /dev/null event? Contact me at psvensson@gmail.com and we'll work something out. The system itself will be available for licensing/whiteboxing when done, before summer.

If you are a recruiting organization that would like to offer /dev/null to your customers, there's a franchising option too :)


I leave you with an action picture of team C07, the jaw-dropping trailblazer winners of the game this time. Me and the Spotify judges threw everything we had at them, but they just barged through challenge after challenge like they were thin paper (or in the end, fairly chunky carton, but still..). Kudos!

Monday, January 2, 2012

Simple Scaffolding for a Dojo Ajax Toolkit application

I've been writing some simple exercises for workshop-style (or solo) training for Dojo Ajax Toolkit, focusing on the strength of Dojo - writing OO-JavaScript applications.The first exercises is about using Dojo's (classical) require and simple namespacing to create simple widgets, but I've gotten repeated requests for a complete application skeleton - something I understand the need for and which would have helped me quite a bit some years ago as well.

Luckily now there are some.  The guys at Sitepen have written some excellent articles (with much better layout :) here and here which you should definitely check out as well.

My aim here, though is to give you a scaffolding which contains all the structure you need to get started. I've included Dojo 1.7.1  in the latest exercise, which might seems staggeringly stupid, but the reason is that this part of the exercises will go into building and testing, where you actually have to have a downloaded copy.

The exercises (definitely a work in progress) can be found here; https://github.com/psvensson/Dojo-Ajax-Toolkit-Free-Training and here is the Description file of today's app scaffolding sample.

-----


This exercise show how to make a simple scaffolding of an application in Dojo.
It is not an exercise per se, but shows both a simple CSS layout and how to split up separate parts of the app into subclasses.

This time we are referencing a local copy of Dojo 1.7.1, since subsequent exercises will use both the DOH testing system and the build system, both which are used from the Dojo 'util' folder
and relies on parts of Dojo to run.

I'm still using the old (pre-AMD) style of declaring classes, so Dojo will warn about some things.

The goal is to show in a series of exercises how to create a simple single-page app with Dojo which is:

 1. Object-oriented - splitting functionality across a small class-hierarchy and through a logical namespace
 2. Using a sensible box model CSS layout
 3. Turn-key, so you can just copy the structure and get going modifying stuff as you please.

The page sample.html require's just one class, which is the widget mycustom.MainApp

In the MainApp class, a template is declared which defines the uppermost layout of the application;<div class="mycustom_box">
<div class="mycustom_top">
<div class="mycustom_left"  dojoType="mycustom.navigator.ui.MenuBar"></div>
<div class="mycustom_right" dojoType="mycustom.common.ui.LoginWidget"></div>
</div>
<div class="mycustom_center">
<div dojoType="mycustom.navigator.ui.ViewPort"></div>
</div>
<div class="mycustom_bottom">
Bottom area
</div>
</div>


The application has three visual parts; A top part which contain a menu widget and a login/out widget, a central part which contains a viewport which can switch between different views, and a bottom part which contain information and links.

Since these different parts are defined in their separate classes, with their separate template files, you get an automatic modularization that makes it less likely that different programmers
step on each others toes when working together (or just one making a 10K lines long file...)

This is a very, very simple scaffolding example which does nothing at all, but is a minimalistic proof of concept of how to start your own non-trivial Dojo application.

The namespace is divided into the main parts 'common' - for classes that can be reused and are hopefully generic, and 'navigator' - for classes that are specifically implementing the logic of this application.

I have called it 'navigator' because Internets. I have meant it to be a small app that let you navigate some space of stuff.